توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت ساختمان و تجهيزات كتابخانه

 

منبع درسي : كتاب ساختمان و تجهيزات كتابخانه مولف : پرويز عازم

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 165

lتاريخ ايجاد ساختمان كتابخانه در جهان به دوراني كهن مي رسد و به تاريخي كه قرن ها پيش از ميلاد مسيح است ارتباط پيدا مي كند. نخستين سنگ بناي كتابخانه را سران و زمامداران كشورها نه به قصد و نيت صرفا ايجادكتابخانه بلكه به خاطر حفظ و نگهداري اسناد و گزارشات مخصوص و محرمانه پايه گذاري كردند.

l"بابليان" در معبد نيپور كه در نيمه اول هزاره سوم قبل از ميلاد شاخته شده بود اتاق هاي متعددي را اختصاص به الواح گلي داده بودند كه خود جاي پايي است از نشاني بايگاني اسناد وذخايرقيمتي و احيانا محل حفظ كتاب هاي ارزشمندي كه اطلاعات سودمند علمي و سياسي از كشورهاي مجاور را در بر داشته است.

lمجموعه مشابهي از الواح گلي دوره آشوريان مربوط به هزاره دوم قبل از ميلاد نيز در تل العمارنت مصر پيدا شده است.

lكوتاه سخن آنكه جاي پاي نخستين كتابخانه هاي جهان را بايد در معابد و صومعه ها وكاخ هاي عظيم پادشاهان و بزرگان علم جستجو كرد.

lاولين كتابخانه هاي مهم و بزرگ در"آتن" ايجاد گرديده است.در قرن چهارم قبل از ميلاد مدارس بزرگ تدريس فلسفه، متون و مطالب را روي موادي مانند" پاپيروس" و "پارشمن" كه اولي محصول نوعي گياه و دومي نوعي پوست آهو بود مي نوشتند و در نتيجه نسخه هاي كتاب جاي زيادي مي گرفت.

lكتابداري از سمت هايي بود كه از سوي امپراتور تفويض مي گشت و رئيس كتابخانه ضمن مديريت و نگهداري كتابخانه, تدريس به وليعهد يا جانشين امپراتور را نيز به عهده داشت.

 

فهرست مطالب

lتاريخ ايجاد ساختمان كتابخانه

lبرنامه ريزي و طرح ساختمان كتابخانه

lويژگيهاي ساختماني انواع كتابخانه

lطراحي و كشيدن نقشه ساختمان كتابخانه

lگسترش ساختمان كتابخانه

lمبلمان و ملزومات

lراهنماها و نشانه ها