لرنیها|بهترین مرجع آموزش در حوزه ای تی | برترین مرجع آموزش برنامه نویسی
لرنیها|بهترین مرجع آموزش در حوزه ای تی
لرنیها|بهترین مرجع آموزش در حوزه ای تی

لرنیها|بهترین مرجع آموزش در حوزه ای تی

برترین مرجع آموزش برنامه نویسی

آخرین

مطالب

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما 60*468
نوشتن سر فصلها و پاراگراف در HTML

نوشتن سر فصلها و پاراگراف در HTML

از تگهای سر فصل (HEADING) برای تیتر و عنوان مطالب استفاده می شود. به این مثالها توجه کنید:

سرفصل بزرگ

سرفصل 2